visi dan misi

VISI DAN MISI SELKAD : MEMPERTAHANKAN KERAJAAN PAKATAN RAKYAT NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN

Thursday, October 21, 2010

PROGRAM PERMUAFAKATAN SELANGOR SIRI 1/2010 UNTUK PENGERUSI DAN SETIAUSAHA JKKK

Program tersebut diadakan pada 29 Julai 2010 dan telah dihadiri oleh 20 orang peserta dan dijalankan di SELKAD Training Centre . Program ini hanya melibatkan Pengerusi dan Setiausaha JKKK daripada Perti Keadilan Rakyat dan juga ada beberapa orang daripada PAS .

Program tersebut adalah merupakan langkah secara kondusif bagi mengerakkan ketua-ketua kampung atau pengerusi JKKK dan setiausaha JKKK agar bergerak secara aktif bagi menjalankan MES dan melaksanakan edaran informasi kepada rakyat agar mendapat maklumat yang betul dan tepat .

Selain itu ialah memberikan pemahaman tentang prinsip perjuangan parti dan Pakatan Rakyat agar peranan mereka adalah seiring dengan Kerajaan Negeri .

( maaf tiada gambar )

No comments:

Post a Comment